Vad är Virus? – Lars Agerstig och John Blaid

En panel med olika åsikter om detta med “virus”.

View on Odysee

Other places to find me: